melioracijos griovys

melioracijos griovys statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Grunte iškastas melioracijos sistemos vandentakis, laikomas sausinimo ar drėkinimo reikmėms. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239465&p_query=&p_tr2= šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3D-482 „Dėl Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 129-4636)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • melioracijos griovio ašinė linija — statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. drainage ditch centerline… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • griovys — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine tėkme arba vidutinio vandeningumo metais neturinti nuolatinio nuotėkio. atitikmenys: angl. ditch rus. канава šaltinis Lietuvos Respublikos žemės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • polderių melioracijos sistema — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Melioracijos sistema vandens lygiui polderiuose reguliuoti. atitikmenys: rus. польдерные мелиоративные сооружения ryšiai: susijęs terminas – polderis susijęs terminas – melioracijos sistema… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • polderio pylimo ar melioracijos griovio priežiūros juosta — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Žemės ruožas polderio pylimo papėdėje ar prie melioracijos griovio priežiūros darbams atlikti. atitikmenys: rus. технологическая полоса ryšiai: susijęs terminas – polderio pylimas susijęs terminas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Mittellinie des Drainagegrabens — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Mittellinie des Meliorationsgrabens — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • drainage ditch centerline — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • осевая линия мелиоративной канавы — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • польдерные мелиоративные сооружения — polderių melioracijos sistema statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Melioracijos sistema vandens lygiui polderiuose reguliuoti. atitikmenys: rus. польдерные мелиоративные сооружения ryšiai: susijęs terminas – polderis susijęs terminas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • технологическая полоса — polderio pylimo ar melioracijos griovio priežiūros juosta statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Žemės ruožas polderio pylimo papėdėje ar prie melioracijos griovio priežiūros darbams atlikti. atitikmenys: rus. технологическая полоса… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.